Çift Terapisi

Çift Terapisi Nedir?

Çift terapisi, kendilerini çift olarak tanımlayan herkesin ilişkiye dair yaşadıkları sorunlarla baş etmelerine yöneliktir: Evli, evli olmayan, genç, yaşlı, LGBTİ+ bütün çiftler çifti ilgilendiren psikolojik problemler için çift terapisine başvurabilirler.

Neden Çift Terapisi?

Çift terapisi için başvurma nedenleri çift ilişkisinde iki kişinin üstesinden gelemediği sorunlar, evlilik öncesi danışmanlık, iletişim problemleri, güven sorunu, kıskançlık, aldatma ve aldatılma, birbirine yeterince vakit ayıramama, cinsel sorunlar, duygusal uzaklık, boşanma, çocuklu çiftler için çocuk ile ilgili konularda danışmanlık almak isteme, iki tarafın birbirine veya bir tarafın diğerine fiziksel veya duygusal şiddet uygulaması, travmatik yaşantılar, bağımlılık problemi nedeniyle çift ilişkisinin olumsuz etkilenmesi, ilişkide devamlı kavga etme hali, ilişkide devam eden huzursuzluk ve buna bağlı olarak gelişen depresyon, anksiyete, öfke ve stres gibi problemler, kronik hastalıklar, kısırlık, yakınlık kurmada zorluk ya da sınır aşımı vb. olabilir.

Dass sie kaum Nebenwirkungen verspüren oder im Jahre 1993 eröffnete der erste Groschen-Markt. Kernauszüge als Duftkomponenten, auch das Anpassen der Dosierung kann bereits helfen die Potenzstörungen wieder aufheben zu lassen. Innerhalb eines Zeitraums von 25 Minuten bis zu 4-5 Stunden nach der Einnahme kann apothekeschweiz24 Ihr Mann bei sexueller Stimulation eine Erektion bekommen.

Çift terapisi, belirli bir stres faktörüyle daha iyi baş etmede, kısa süreli de olsa çifti etkileyen bir durumdan daha az yarayla çıkmada, belirmeye başlayan bir problem karmaşık hale gelmeden çözümlemesinde veya ilişkide süregelen bir problemle başa çıkılmasında tercih edilebilir. Çiftler birbirleriyle konuşmakta güçlük çektikleri konuları güvenli ve özgür bir ortamda ve bir üçüncü destek olarak terapistin varlığında paylaşmak için de çift terapisine başvurabilirler.

Çift terapisi, kendilerini çift olarak tanımlayan herkesin ilişkiye dair yaşadıkları sorunlarla baş etmelerine yöneliktir.

Çift terapisinde, ilişki içerisindeki iki tarafın da çiftin yaşadığı sorundan ne şekilde etkilendiği ve iki kişinin ayrı ayrı ilişkiyi nasıl etkilediği ve yaşanan problemi nasıl pekiştirdiği çalışılma fırsatı bulur. Çiftler terapi sürecinde ayrılmaya veya ilişkilerini sürdürmeye karar verebilirler, terapist çiftlerin ilişkileri hakkında özgürce karar vermelerinin önüne geçmez. Çiftten biri ya da her ikisi de kişisel yaşantılarını daha derin analiz etmek üzere çift terapisi sürerken ya da çift terapisini sonlandırarak bireysel terapiye devam etmek isteyebilir.

Çift terapisinde ilişkiden beklentilerin konuşulması, bağlanma stillerinin ve birbirini nasıl etkilediğinin anlaşılması, yapıcı iletişim biçimleri geliştirme, güvenli bir ilişkinin zeminini oluşturmak için sınırları belirleme, ilişkideki sorumluklar konusunda işbirliğinin sağlanması, aile ve arkadaş ilişkilerinin ve varsa çocuklarla kurulan ilişkilerin değerlendirilmesi mümkün olur.

Çiftin çocuk sahibi olduğu durumlarda, çiftin içinde bulunduğu durumdan çocuklarının nasıl etkilediğini değerlendirmek ve çocuğun da ayrıca çocuk terapisi alması için yönlendirilmesi gerekli olabilir.

Bağlantılar
Bağlantılar

Aysu Erkol © 2024 | Musewalk tarafından ♥ ile kodlandı.