Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk ve ergenlerin psikodinamik çalışması, çocuğun ve ergenin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını etkileyen ve harekete geçiren faktörlere odaklanır. Çocuk ve ergenin davranış örüntülerini ve dirençlerini tanımlamaya, içsel çatışmaları nasıl karşıladığını anlamaya yardımcı olur. İçsel çatışmalar aydınlatıldığında davranışların gelişeceği ve duyguların iyileşeceği ilkesiyle çalışılır. Psikoterapi uzun süreli, verimli ve karmaşık bir süreçtir. Sorunların çarçabuk çözümü değildir ancak uzun vadede semptomları azaltır, içgörü sağlar, çocuk ve ergenin yaşama kalitesini ve işlevselliğini yükseltir.

Ergen Psikoterapi
Oyun çağındaki çocuklarla oyun terapisi etkili iken ergenlerle çoğunlukla konuşma terapisi yürütülmektedir.

Çocuk ve ergenin danışanın terapistiyle kurduğu ilişki hayatındaki diğer yetişkinlerle kurduğu ilişkiden farklıdır. Psikoterapistin ailenin ve sosyal çevrenin bir parçası olmaması, çocuğun açılması ve duyulması için daha nötr, özgür ve güvenli bir ortam sağlayabilir.

Çocuk ve Ergenlerin Psikolojik Yardıma İhtiyaç Duyabileceği Durumlar Nelerdir?

Ebeveynlerin boşanması, taşınma ve sosyal çevrenin değişmesi, sevilen bir kişinin kaybı, travmatik yaşantılar, zorbalığa maruz kalma, cinsel veya duygusal İstismara maruz kalma, aileden ayrılma, sosyal ortamlara uyum sağlamada zorluk, okula uyum sağlamada zorluk, sık sık kabus görme ve uyku problemleri, okulda notların aniden düşmesi, devamlılık gösteren kaygı ve endişe hali, daha önce keyif aldığı aktivitelerden kaçınmaya başlama, iştahta ve kiloda dramatik azalma veya artış, obsesif rutinler geliştirme, intihar düşüncelerini dile getirme, sosyal izolasyon, süreklilik arz eden yalnız kalma isteği, kendine zarar verme davranışları, fiziksel muayeneleri normal ve sağlıklı sonuçlandığı halde sık sık dile getirilen fiziksel şikayetler, sürekli devam eden üzüntü ve umutsuzluk hali, sürekli öfkeli olma ve olaylara aşırı tepki gösterme durumu, fiziksel hastalıklarla aşırı meşguliyet, dış görünüşle aşırı meşguliyet, konsantrasyon zorluğu, karar vermede zorluk, diyet yapma veya tıkınırcasına yeme davranışları, etrafa zarar vermeye yönelik davranışlar vb. durumlarda çocuğun psikolojik açıdan yardım ve destek alabileceği bir profesyonelle görüşmek faydalı olacaktır.

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikolojik Yardım Neleri İçerir?

 • Çocuk ve ergenler için iyileştirici ve yardımcı olan ve zarar vermeyen terapötik ilişki geliştirme
 • Çocuk ve ergenlerin hikayelerini anlatmalarına olanak sağlama
 • Çocuk ve ergenleri bütün dikkati vererek dinleme
 • Çocuk ve ergenlere uygun ve doğru bilgilendirmeler yapma
 • Çocuk ve ergenlerin seçeneklerini fark etmelerini sağlama
 • Çocuk ve ergenlere karar verme ve kararlarını iletmede yardımcı olma
 • Çocuk ve ergenlerin güçlü yanlarının farkına varmalarını ve bunları geliştirmelerini sağlama
 • Çocuk ve ergenin ihtiyacı olan konular hakkında konuşma

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikolojik Yardım Neleri İçermez?

 • Çocuk ve ergeni yargılama
 • Çocuk ve ergeni tartışma
 • Çocuk ve ergeni suçlama
 • Çocuk ve ergenlerin yerine karar verme
 • Çocuk ve ergenlere nasihat ve ders verme
 • Çocuk ve ergene kendi inançlarını dayatma
 • Çocuk ve ergenin arkadaşı olma

Çocuk ve ergenin illegal, tehlikeli ya da risk potansiyeli taşıyan davranışlar ve durumlar içine girmesi durumunda ise müdahale edilir.

Çocuk ve Ergenle Çalışmada Gizlilik

Çocuk ve ergeni korumak, güvenli ve özgür bir ortam yaratmak amacıyla çocuk ve ergen için tehlike arz eden durumlar haricinde çocuğun seansta anlattıkları üçüncülerle paylaşılmayacaktır.

At du kan opleve nogle bivirkninger forbundet med brugen af Cialis eg tobak eller alkohol må også forventes at være gift for rejsningen eg vi har en fast avance på alle præparater. Kunne den ene tilbageværende kopiproducent uden problemer hæve sin pris i den næstkommende takstperiode og derved egetapotekda.com lægge sig lige under originalproducentens pris, skal du tale med din læge om det.

Çocuk ve Ergen Seansları

Mümkün olduğunca sabit bir günde ve sabit bir zaman aralığında yapılan seanslar, ilk görüşmelerde aile bireylerinin daha yoğun katılımını gerektirmekle birlikte, zamanla sadece çocuk ve ergenle çalışmaya geçilebilir. Aile bireyleriyle daha kısa süren kontrol görüşmeleri devam edebilir, ihtiyaç durumunda aile bireylerinin bireysel psikoterapi için yönlendirmeleri yapılabilir.

Çocuk Psikoterapisi

Çocuklara uygulanan Oyun Terapisi çocuğa kendini tanıması, dış dünyayı anlamlandırması ve sorunlarıyla başa çıkması için güvenli bir alan tanır. Çocuğun kendini ifade etmesi, canlandırma yapması, çocuğun gelişimi ve öğrenmesi Oyun Terapi yoluyla desteklenir. Oyun Terapi çocukların sorumluluk almayı ve doğru seçimler yapmayı öğrenmelerine, problem çözme becerilerini geliştirmelerine, olumsuz davranışları azaltmalarına, kaygılarının azalmasına, sosyal becerilerinin artmasına, özgüvenlerinin ve özsaygılarının artmasına yardımcı olur.

Çocuklarla psikoterapötik çalışmada oyun esastır. Oyun, çocuğun kendisini ifade etme yoludur. Yetişkinler kendilerini çoğunlukla sözel olarak daha iyi ifade edebilirken çocuğun kendisini en iyi ifade ettiği alan oyundur. Oyuncaklar bu ifade biçiminde aracı rolü görürler. Çocuk duygularını, düşüncelerini, düşlemlerini, istek ve ihtiyaçlarını, çatışmalarını, baş edemediği durumları oyun yoluyla aktarır. Oyun bu anlamda “çocuğun dili” olarak tanımlanabilir.

Çocuk Psikoterapide Oyun Terapisi
Çocuklarla yapılan psikoterapötik çalışmada oyun esastır.

Çocuklarda psikoterapötik çalışmada oyun, sanat ve psikanalitik ya da hümanistik gibi diğer terapi ekolleri harmanlanarak kullanılır. Oyuncaklar, kağıt, kalem, boyalar, su ve kum gibi materyaller kullanılabilir. Duygu ve deneyimlerini en rahat biçimde ifade etmelerini sağlamak önemlidir. Terapötik ortamın sağladığı güven ve özgürlük içinde çocuğun olumlu yönde değişimi mümkün olur.

Çocuk danışanın terapistiyle kurduğu ilişki hayatındaki diğer yetişkinlerle kurduğu ilişkiden farklıdır. Psikoterapistin ailenin ve sosyal çevrenin bir parçası olmaması, çocuğun açılması ve duyulması için daha nötr, özgür ve güvenli bir ortam sağlayabilir.

Bağlantılar
Bağlantılar

Aysu Erkol © 2024 | Musewalk tarafından ♥ ile kodlandı.