Hastalık hastası veya sağlık anksiyetesi; kişiye tıbben herhangi bir hastalık olmadığına güvence verilmiş olmasına rağmen, ciddi bir hastalığı olduğu ya da olacağı saplantısıdır. Hastalık hastası olup olmadığınızın kararını ancak Uzman Klinik Psikolog veya Psikiyatri Uzmanı karar verebilir ama aşağıdaki sorulara evet cevabı veriyorsanız, muhtemelen hastalık hastasısınız.

> En azından 6 aydır ciddi bir hastalığınızın olduğu ya da olacağı hakkında saplantınız var mı?
>Doktordan birden daha fazla ciddi bir hastalığınız olmadığına dair güvence aldınız mı?
>Sağlık saplantınız sizde strese sebep oluyor mu? Ya da çalışma, iş ve aile hayatınızı etkiliyor mu?
> Sürekli internette veya kitaplarda semptom araştırıp , kendinizi muayene ediyor ve başkalarından güvence istiyor musunuz?
> Sürekli sağlıkla ve hastalıklarla ilgili konuşuyor musunuz?
>Bedeninizde olan hastalık sinyallerini kontrol ediyor musunuz?

Hastalık hastalığı herhangi bir yaşta başlayabilir ama genellikle ergenlikte ve genç yetişkinlikte başlar. EN YAYGIN HALİYLE DE YETİŞKİNLİKTE OLUR. Kadınlarda daha yaygın olmaktadır.

NE TETİKLER?

*Stres
*Hastalık
*Hastalıktan çıkıyor olmak
*Bir aile üyesinin hastalığı
*Bir aile üyesinin kaybı
*Tıbbi eğitim etkisiyle hastalıkla ilgili bilgiden etkilenmek

TEDAVİ NEDİR?
Genelde sağlık anksiyetesinin tek çaresi olarak ilaç tavsiye edilmez çünkü ilaç bırakıldığında hastalığın geri gelme oranı daha yüksektir. İlaç kullanımı ve bilişsel davranışçı terapi tekniğiyle sonuçların daha iyi olduğu biliniyor. Bu hastalıkla mücadele etmeye çalışanlar bazı çözüm arayışları geliştirirler ama çoğu zaman bu çözüm sandıkları şey problemdir. Bu yüzden bir profesyonelden yardım almakta fayda vardır.

Bağlantılar
Bağlantılar

Aysu Erkol © 2024 | Musewalk tarafından ♥ ile kodlandı.