Günümüz eğlence araçlarının başında internet geliyor ve bu eğlence de beraberinde bağımlılığı getirebiliyor. İnternet, uçsuz bucaksız bir dünya ve bu bilinmezlik bize çekici geliyor bu yüzden internet başında saatler harcayabiliyoruz.

Bağımlılık gelişmesinin altında yatan çoğunlukla psikolojik faktörlerdir ve en önemli neden ise sosyal desteğin az olması yani eğer aile ve arkadaş çevreniz az ve kısıtlıysa internet kullanımında artışla beraber bağımlılık geliştirme olasılığınız artıyor. Diğer bir konu da bağımlılık erkeklerde, kadınlara göre 2-3 kat fazla görülüyor.
Peki internet kullanımının bağımlılık boyutunda olup olmadığı nasıl anlaşılır?

1-İnternet ile ilgili aşırı uğraş olur ( birkaç dk derler saatler geçer)

2-İnternet kullanılmasının azaltılması durumunda yoksunluk belirtileri ortaya çıkar

3-İnternetin aşırı kullanılması yüzünden ailesi, okul ve arkadaşlarıyla sorun yaşar

4-İnternete bağlı kalmak için ailesine, terapiste veya başkalarına yalan söyler

5-İnternete bağlı kalınan sürede duygularında değişiklik yaşar

6-İnternetten uzak kaldığında gergin ve boşlukta hisseder

7-İnternete girebilmek için yemekten, arkadaşlarından, dinlenmeden vs. ödün verir

Eğer internet kullanımı, bağımlılık boyutundaysa artık hastalık olarak değerlendirilir ve tedavi gereklidir.

İnternet bağımlılığı olan kişilerde genellikle, akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul problemleri, uyku bozuklukları, izolasyon, konsantrasyon bozukluğu, zamanı iyi yönetememe ve ek olarak boyun kasların ağrı-düzleşme, beden postüründe bozukluk, elde uyuşukluk ve halsizlik görülür.

TEDAVİSİ MÜMKÜN!
Tedavi aşamasında ailenin rolü çok önemlidir ister çocuk, ister ergen ister yetişkin olsun aile bilgilendirilmeli ve ortak payda da buluşarak bir tedavi protokolü oluşturulmalıdır. Tedavide esas amaç ; kişinin internet kullanım sebeplerini ortaya çıkararak bu sebepler üzerinde çalışmak ve eş zamanlı olarak kişinin hayatını programlamak ve internet başında geçireceği zamanı azaltmak için dışsal kontroller geliştirmek ve üretmektir.

Bağlantılar
Bağlantılar

Aysu Erkol © 2024 | Musewalk tarafından ♥ ile kodlandı.