Çalışma Alanlarım

İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Bireysel terapi seansları, iş yaşamındaki zorluklarla başa çıkma stratejilerini geliştirmenize yardımcı olabilir.

İnternet ve Alışveriş Bağımlılığı

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte, internet ve alışveriş bağımlılığı…

Hamilelik Süreci ve Sonrası Depresyon

Hamilelik süreci ve doğum, birçok kadın için büyük bir yaşam değişikliği ve duygusal karmaşa anlamına gelir.

Psikosomatik Bozukluklar

Psikosomatik bozukluklar, duygusal durumların bedensel sağlık üzerinde etkilerini ifade eder.

Öfke Sorunları

Öfke, insanların yaşamlarında doğal bir duygusal tepki olarak ortaya çıkar.

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları, bireyin sosyal ilişkilerini, iş hayatını ve genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı, öğrencinin sınavlara karşı duyduğu aşırı endişe ve korku durumunu ifade eder.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Çalışma alanımda, DEHB tanısı almış bireylerle çalışarak, onlara uygun tedavi planları ve destek sunmayı amaçlamaktayım.

Yas Süreci

Çalışma alanımda, yas süreciyle başa çıkma konusunda bireylere ve ailelere destek sağlamayı amaçlamaktayım.

Depresyon

Günümüzde pek çok kişi, depresyonla baş etme mücadelesi içerisindedir.

Bağlantılar
Bağlantılar

Aysu Erkol © 2024 | Musewalk tarafından ♥ ile kodlandı.